2 Ekim 2011 Pazar

Jiyan ve Köxüz Siteleri Birleşti

Jiyan ve Köxüz siteleri bugünden itibaren (1 Ekim 2011) Jiyan sitesinin adresinde (www.Jiyan.org) birleşmeye ve Jiyan-Köxüz adıyla devam etmeye karar vermiş bulunuyor.
Bu birleşmenin bütün demokratik ve ezilenlerden yana olanların güçlerini ve imkanlarını birleştirmeleri için bir örnek olmasını dileriz.
Köxüz sitesi, 2005 yılı baharından beri yayındaydı. Saldırılar ve teknik zorluklar ve gelişmeler nedeniyle çeşitli Köxüz adreslerinde yayınını sürdürmüştü. Ne var ki, son zamanlarda yasaklar, teknik olanaksızlıklar ve saldırılar nedeniyle kendini yenileyemez durumda gelmişti ve bu durumdan bir çıkış yolu arıyordu.
Jiyan’a katılma önerisinde bulundu ve Jiyan bir birleşmeyi kabul etti.
Bunun üzerine birleşmenin en kısa zamanda gerçekleşebilmesi için gerekli olan hazırlıklara başlandı. Birleşmenin ilan edileceği ve gerçekleşeceği gün olarak da 1.Ekim.2011 tarihi belirlendi.
Bu iki site de gerek biçim gerek içerikçe elbet bir çok farklılıklar barındırıyordu.
Bunların ilk akla gelenleri söyle sıralanabilir.
·         Jiyan daha dinamik ve canlı; Köxüz daha sakin ve ihtiyatlıydı.
·         Jiyan daha genç ve hareketli bir yazar ve okuyucu profiline; Köxüz daha yaşlı ve istikrarlı bir yazar ve okuyucu profiline sahipti.
·         Jiyan’ın okuyucusunun çoğunluğu şehirli ve aydın kesimlerdi; Köxüz’ün okuyucusunun önemli bir bölümü Kürtler ve bunların içinden de aydın gençlerdi.
·         Jiyan aktüaliteyi yakından izlemeye ve ona hemen bir tepki göstermeye büyük ağırlık veriyordu; Köxüz daha uzun vadeli ve genel olana dikkatini yönetmişti.
·         Jiyan’da haberler ve haber yorumlar daha büyük bir ağırlığı varken, Köxüz’de neredeyse hiçbir haber bulunmuyor ve olguların bilindiği varsayımından hareket ile onların anlaşılması ve yorumlanmasına ağırlık veriliyordu.
·         Jiyan’da haberler canlı ve bol resimlerle desteklenerek veriliyordu. Köxüz’de ise neredeyse resim bulunmuyordu.
Dikkatli bir analizle bu farklılıklar listesi elbette daha da uzatılabilir.
Ancak bu iki site aynı zamanda bir çok ortaklıklara da sahipti.
·         Her ikisi de bugünün Türkiye’sinde en büyük kitle hareketlenmesi ve demokrasi dinamiğini oluşturan Kürt Özgürlük hareketinin yanında olmaya ve onu desteklemeye büyük önem veriyordu.
·         Her ikisi de egemen ve üstün olanlara karşı ezilenlerden yana olmaya çalışıyorlardı.
·         Her ikisi de gerek liberal gerek ulusalcı bir çizgiye karşıydı.
·         Her ikisi de eleştirilerini demokrasi, özgürlükler ve eşitlikçi idealler açısından yapmaya çalışıyordu.
·         Her ikisi de çok farklı görüşleri bir araya getirmeye çalışıyordu. Bir Anarşist ile bir Marksist; bir Alevi ile bir Sünni veya bir Ateist; bir Kürt ile bir Türk ve bir Ermeni, “Yeni Sosyal hareketler”den bir feminist, bir eşcinsel, bir çevreci, pasifist, vicdani redçi ile bir “sınıfçı” gerek Köxüz’ün gerek Jiyan’ın sayfalarında bir arada bulunuyordu. Bütün bunları bir araya getiren elbette onların demokratik özlemler bakımından bir ortaklık içinde olmalarıydı.
·         Her ikisi de fikre fikirle karşı çıkmak gerektiği noktasından hareket ediyor ve hukuki, idari veya başka araçlarla diğer görüşleri engellemeye gitmiyor, eleştirisi ve ayrılığı varsa bunu fikri düzeyde dile getirerek yanlış bulduklarıyla mücadeleyi benimsiyordu.
Belki daha derin bir analizle bu ortaklıklar listesi de uzatılabilir ama bu kadarı yeter.
Bu içeriğe ilişkin ortaklıklar olmasaydı bu birleşme elbette hem mümkün olmazdı hem de gerekmezdi.
Birleşmenin her iki site açısından da hem bu ortaklıkları pekiştirip güçlendireceğini hem de farklılıkları daha da çeşitlendireceğini; böylece ezilenlerin ve demokrasiden yana olan güçlerin mücadelesine daha büyükçe bir katkı yapacağını umuyoruz.
*
Bundan sonra Jiyan-Köxüz sitesinin yapısının ve işleyişinin nasıl olacağına dair biraz açıklamalarda bulunalım.
Jiyan-Köxüz’ün içeriği üç temel kaynaktan beslenecektir. Yazarlar, Haberciler ve Üyeler.
·         Sitenin ziyaretçileri sitedeki bütün yazıları okuyabilirler ama bunlara yorumlarda bulunamazlar. Bunun için üye olmak gerekir.
·         Jiyan-Köxüz sitesine üye olanlar, sitede yer alan tüm içeriklere yorum yazabilirler. Hiçbir yorum içeriğinden veaya uzunluğundan dolayı bir egellemeye ve sansüre uğramaz. Kontrol sadece hakaret ve sabotaja karşıdır. Bu durumda bile, sabotaj olduğu veya hakaret içerdiği düşünülerek yayını engellenen yorumlar, sitede “Karantina” başlıklı bir bölümde, yapılan engellemenin haklı ve doğru olup olmadığının anlaşılabilmesi ve bir haksızlık varsa giderilebilmesi için 15 gün boyunca okuyucunun bilgisine sunulurlar. İtirazlar ve site denetiminin vereceği kararlar da yine sitede özel bir bölümde aynen yayınlanır.
·         Haberciler, sitede haber, haber-yorum, çeviri vs. yazabilecek ve sitenin özel onay verdiği üyelerden oluşacaklardır. Bir bakıma sitenin dinamik ve aktüel yanını besleyeceklerdir. Habercilerin yazıları için de elbette üyelere ilişkin tüm haklar geçerli olacaktır.
·         Yazarlar, Jiyan Köxüz’de yazılarının yayınlanmasını kabul etmiş düzenli yorum, inceleme, deneme yazan yazarlardan oluşacaktır.
Yazarlık jiyan-Köxüz’de özel bir öneme sahip olacaktır ve baştan bazı hakları garatiler.
·         Jiyan-Köxüz yazarları yazılarını istedikleri sıklık ve uzunlukta yazarlar. Hiçbir yazarın hiçbir yazısına hiçbir sansür uygulanmaz ve engelleme yapılmaz. Yazı Jiyan-Köxüz’ün ilgili adresine ulaştığında en seri şekilde görevli arkadaşlar tarafından yayınlanacaktır
·         Jiyan-Köxüz “Sansür”ünü yazarlık önermeyerek veya yazar yapmayarak daha baştan uygulamış olur.
·         Jiyan-Köxüz yazarlarının yazıları en az bir gün ana sayfada yer alacaktır.
Elbette bir de Sitenin Jiyan-Köxüz Girişim ve Destekleyicileri tarafından belirlenen, esas politik vurgularını belirleyecek bir de Redaksiyonu olacaktır.
Bu Redaksiyon gelen içerikten bu vurguları ve politik yönelişi şu araçlarla gerçekleştirecektir.
·         Her hangi bir haber veya yazıyı ilgili bölümden ana sayfaya alarak.
·         Ana sayfada yer alan veya ana sayfaya alınmış bir yazıyı, sayfanın üstüne çıkırarak.
·         Ona önem verdiğini ve vurgusunu ifade eden bir biçim kullanarak (Özel bir çerçeveye alarak , resim veya grafik ekleyerek vs.)
·         Onu daha uzun bir süre ana sayfa veya üstte tuturak.
Sitenin çalışması özetle böyle olacaktır.
*
Gelirler ile politik faaliyet arasında bir ilişki olduğunda gerçeğin ve radikalliğin yerini başka hesapların aldığı bilinmeyen bir şey değildir.
Bu nedenle Jiyan-Köxüz hiçbir şirketten, devletten, kurumdan hiçbir yardım ve reklam almayacaktır.
O masraflarını üye ve destekçilerinin vereceği paralar ve emekler ile karşılayacaktır. Tek tek kişilerin yapacağı katkının da her hangi bir bağımlılık yaratmayacak yüksekliği aşmamasına dikkat edilecektir.
Bu katkı ve giderlerin neler olduğunu düzenli aralıklarla tüm okuyucuları ve kamuoyuyla paylaşacak; tüm hesaplar her okuyucunun kontrolüne ve bilgisine açık olacaktır.
Jiyan-Köxüz diyelim ki bir kitabın, bir filmin, bir derginin, bir etkinliğin duyurulmasında yarar görürse, bunu hiçbir karşılık almadan doğru gördüğü için yapacaktır.
Jiyan-Köxüz, bunların yanı sıra, okuyucuları ile sık sık buluşmalar, toplantılar düzenleyerek daha çok katkı ve daha canlı bir geri-bildirimi hedefleyecektir.
Elbette Jiyan-Köxüz’ü çıkaranların aklında daha başka projeler de bulunmaktadır.
Ama bunlardan söz edip büyüsünü bozmayalım.
“Bir işe bir kere girilir ve gerisi sonra görülür.”
1 Ekim 2011
Jiyan-Köxüz Girişimci ve Destekçileri


Hiç yorum yok: