17 Nisan 2015 Cuma

HDP’ye Oy Ver Girişimi İlk İstanbul Toplantısına Kişisel Bir Rapor (17. Nisan. 2015 – Cuma)

Bu ilk toplantıya katılan arkadaşlarla bu girişimin, kısa tarihçesi; amaçları; şu ana kadar yaptıkları; yapmak istedikleri; çalışma yöntemleri ve araçları vs. konusunda görüşler paylaşılarak, çalışmaların daha hızlı ve verimli yürümesine bir katkıda bulunulabilir.
Aşağıda görüşler yer alıyor. Elbet herkesin düzeltme ve açıklamalarına da açıktır.

Girişimin Oluşumu

Bu girişimin kökeninde, iki yükselen ve canlı hareket bulunmaktadır.
Birincisi Gezi Hareketi’dir.
İkincisi, Kürt Siyasi Hareketi’dir

Bu hareketlerden insanlar, oralardaki çalışmalarda gördüklerinden ve deneylerinden hareketle, daha iyi neler yapılabilir diye tartışmak için Radikal Demokrasi diye bir e-mail grubunda bir araya gelmişlerdi.
Bu grupta tartışmalar esnasında, Ortadoğu İçin Demokrasi Manifestosu isimli program etrafında anlaşanlar, Ortadoğu İçin Demokrasi Girişimi diye bir girişim kurdular.
Bu girişimden 15 kadar kişi, (1 Balıkesir, 3 Bursa, 1 Ankara ve gerisi İstanbul) 16 Mart tarihinde (tam bir ay önce), Kadıköy’de yaptıkları toplantıda, seçimler konusunu da tartıştılar.
Sonuç olarak, hem HDP’nin çalışmasının içeriği; hem de üye ve bileşenlerinin sınıfsal ve kültürel özellikleri nedeniyle, HDP’nin ulaşamayacağı toplum kesimlerine yönelik bir çalışmanın gerekliliğini göz önüne alarak HDP’ye Oy Ver – Barajı Yık - Diktatörü Durdur – Barışı Sürdür Girişimi’ni 16 Mart tarihinde, yaptıkları bir toplantıyla kurdular.
Ancak ilk on gün bir çalışmaya başlanamadı ve ilk çalışmalar 25 Mart tarihinde e-mail grubunun kurulmasıyla başladı.

İlk Çalışmalar

İlk önce bu girişime hem girişim katılımcılarını arttırmak, hem de tartışmaları yürütüp kararlar alabilmek ve işbölümü ve iş birliği yapabilmek amacıyla bir e-mail grubu kuruldu.
Yine bu amaca bağlı olarak sosyal medyada çeşitli adresler alındı, sayfalar, gruplar kuruldu ve grubun varlığı duyurulmaya, insanlar bu çalışmalara katılmaya davet edildi. (Bu adresler bu yazının altında bulunmaktadır.)
Bu arada e-mail grubunda grubun gerekçe ve amaçlarını kısa ve özlü bir şekilde açıklayacak; çalışmalara bir yön verecek bir metin üzerine tartışmalar yapıldı.
Farklı öneriler getirildi ve bunun sonucunda, grubun kuruluşundan bir ay sonra (yani bugün, 16 Nisan’da) oydaşma sonucu grubun gerekçe ve amacını ifade eden metin kararlaştırıldı. (Bu metin de sonda yer alıyor.)
Ve Kadıköy’de Selahattin Demirtaş’ın 12 Nisan’da yaptığı Seçim Açılışından sonra gruptan insanlardan orada bulunanlar ilk kez bir araya gelerek ilk tanışma toplantılarını (15 Kişi) yaptılar.
O toplantıda da, 17 Nisan Cuma günü (yani Bugün), 17.00’de kolay ulaşılabilirlik ve merkezi olması göz önüne alınarak, Taksim civarında (Feridiye Caddesi, 31, Taksim) ilk İstanbul toplantısının hazırlanması kararlaştırıldı.
Böylece, esas olarak 20 günlük bir çalışmayla, esas çalışmaların başlayabilmesi için asgari bir girişimci sayısı ve koşullar oluşturuldu.
17 Nisan (bugün) itibariyle durum şudur.
E-mail grubuna üye girişimci: 223
Facebook grubuna üye girişimci: 1723
Facebook Sayfasını beğenen: 3549
Yani yuvarlak (mükerrer kişiler hesaba katılmazsa) hesap şu an girişimin çalışmalarını sosyal medyada doğrudan izleyen beş bin kişinin varlığından söz edilebilir.

Girişimin İç Çalışma Tarzı

Bu girişim her şeyden önce tüm çalışmalarının herkese açıklığı ilkesiyle çalışmaktadır.
Dolayısıyla bütün e-mail grubu yazışmalarını, herkes girişimin e-mail grubu sayfasını ziyaret ederek okuyabilir, doğrudan birinci elden bilgi edinebilir.
Sadece kamuoyuna açık değildir.
Girişimin çalışmaları da kendi içinde herkese açıktır.
Yani girişimin kendi içindeki, bir çalışma grubunun, bir komisyonun, bir yürütme organının vs. bütün çalışmaları da tüm girişim üyelerine açıktır.
Öte yandan her üye, tüm çalışmalar, kararlar hakkında eleştiri, öneri ve görüşlerini doğrudan doğruya hiçbir kontrol olmadan tüm diğer üyelere iletebilir ve onların çoğunluğunun desteğini sağlamaya çalışabilir.
Kararlar, klasik çoğunluğa dayanan oylama yöntemiyle değil, en az reddedilen alternatifi bulmaya yönelik oydaşma yöntemiyle alınmaktadır.

Girişimin Dışa Yönelik Çalışma Tarzı

Dışa yönelik çalışma tarzı tamamen yaratıcılığa ve girişimciliğe dayanmaktadır. Modern insanlara dayanarak gelişebilir ve İnternet çağının gereklerine uygundur.
Örneğin grubun amaçlarını benimseyenlerin yaptıkları çalışmalar, hiçbir onay ve kontrolden geçmeden kamuyla paylaşılabilir. Bu paylaşımlar başka paylaşımcılar tarafından aynen veya değiştirilerek alınabilir ve bunlar da kendi çalışmalarını başkalarıyla paylaşırlar.
Diyelim ki, bir stencil taslağı yaptınız. Bunu girişimin bu alanda uzmanlaşmış sayfasında (Stencilini-Şablonunu Paylaş – HDP’ye Oy Ver) paylaşabilirsiniz. Bunun için bir onay ya da oylama gerekmez. İsteyen bunu ister görüntü olarak, ister indirerek ve fiziksel bir stencil yaparak, duvarlara çıkartarak kullanabilir. Yine herkes bunun diğer varyasyonlarını yapabilir ve bunları da paylaşabilir.
Bu tamamen herkesin yaratıcılığı ve girişimciliğine kalmıştır. Kararı bizzat onu okuyanlar, görenler kendi paylaşım ya da ilgileriyle vereceklerdir.
Bu çalışmanın diğer benzeri çalışmalardan farkı, eğer bilgisayar âleminden iki örmek vermek gerekirse, Apple ile IBM uyumlu bilgisayarlar; Windows ile Linux farkı gibidir.
Bilindiği gibi, IBM, ilk bilgisayarını yaptığında bunun standardını serbest bırakmış ve başka firmalar da o standarda uygun ürünler yapabilir olmuştu. Buna karşılık Apple, kendi standardını sadece kendinde tuttu.
IBM uyumlu bilgisayarlar böylece çok geniş alana yayılıp, hızla ucuzlama ve uzun vadede aynı teknik ve verimlilik düzeyine ulaşma olanağı elde etti.
Benzer şekilde Windows bir bakıma yazılım alanında, donanım alanında Apple’ın davrandığı gibi davrandı. Buna karşılık Linux, IBM uyumlular gibi davrandı.
Herkes Linux’u alıp kullanabiliyor, şu veya bu yanını geliştirebiliyor veya kendi ihtiyacına uygun olarak şekillendirebiliyor ama bunu da aynı şekilde başkalarıyla paylaşıyordu. Yayılımını ve başarısını bütünüyle insanların onu benimsemelerine, sahip çıkmalarına, girişim ve yaratıcılıklarına bağlamıştı.
Bugün her biri bir bilgisayar olan, akıllı telefonların nedeyse tamamına yakını Linux sistemi kullanıyor. Yoksul ülkeler ve insanlar Linux’u tercih ediyor ve teknik olarak Windows’un yaptığı her şeyi Linux ile de yapmak mümkün.
Elbet bu çalışma biraz dizel motor gibi, yavaş yavaş hız alır ama bir kere hız alabildi mi önünde durmak da zordur. Gerçi seçim/referanduma çok az zaman var. Bu kısa zaman çalışmanın bir hız almasına yetebilir mi? Bilmiyoruz. Ama böyle bir çalışma stilini ve geleneğini yerleştirmek, bir başlangıç yapmak da gerekiyor.

Somut Hedefler

Girişimin çalışmaları esas olarak, 7 Haziran’ın bir “seçim” değil, referandum olduğu noktasından hareket etmek ve buna bağlı olarak çok farklı toplum kesimleri ve siyasi ve ideolojik görüşten insanlara, neden HDP’ye oy vermek gerektiğini, açıklamaya ve onları HDP’ye oy vermeye davet etmeye yöneliktir.
Bu girişimin gerekçe ve amacında açıkça ifade edilmektedir.
Bu çalışmanın daha somut hedefleri ise şu varsayıma göre belirlenmektedir.
Doğrudan, kişisel, yüz yüze veya şahsa yönelik çalışma esas sonuç getirici, verimli çalışmadır.
Bu çalışma da sözlü ve yazılı olabilir.
Bunun sözlü biçimini belirlemek mümkün değildir. Bu insanların yeteneklerine, ilişkilerine vs. göre değişen dolayısıyla ölçülebilir bir çalışma değildir.
Ancak yazılı biçimlerde ölçülebilir hedefler belirlenebilir. Şimdiye kadar belirlediğimiz hedefler şunlardır.
1.000.000 (bir milyon) kişiye, adına yazılı olarak, mümkünse bir zarf içinde posta kutusuna koyularak veya adresine postalanarak, yine mümkünse eğilimine uygun olarak, onu neden HDP’ye oy vermesi gerektiğine ikna etmeye yönelik bir broşür veya flyer yollamak.
10.000.000 (on milyon) çıkartama veya stickeri insanların dikkatini çekecek; görünür yerlere yapıştırılmasını sağlamak.
100.000.000 (Yüz milyon) dijital paylaşım. Girişimin argüman ve hedeflerine uygun, stencil, resim, grafik, video, hikâyenin paylaşılmasını sağlamak.
Eğer bu hedeflere ulaşılabilirse, HDP’nin barajı aşmasına hiç de küçümsenmeyecek bir katkı yapılmış olabilir.
Bunlar çok büyük ve ulaşılamayacak hayali rakamlar gibi görülebilir.
Ancak herkes çaba ve girişim yeteneği gösterdiği takdirde bugünkü başlangıç nicelikleriyle bile ulaşılabilecek hedeflerdir.

Efektif Kullanım

İmkânlar sınırlıdır ama efektif kullanarak, inisiyatif göstererek bu hedeflere ulaşılabilir. Örneğin bugün herkesin evinde bir yazıcı bulunmaktadır. Bu bir küçük matbaa gibidir. Herkes birkaç yüz Flyer, Broşür, Birkaç bin çıkartma veya stickeri evinde basabilir.
Girişimin görevi bir bakıma bu hedeflere ulaşmak için altyapıyı, malzemeyi, lojistik desteği sağlamak olarak tanımlanabilir.
Bizler yaratıcı grafikler yaptığımızda veya yapılanları paylaştığımızda onlar hızla paylaşılmaktadır.
Yaratıcı ve doğru argümanlar, hızla paylaşılmaktadır.
Bunun için, olabilen her şehirde, bölgede, semtte benzeri girişimler kurmak; buna bağlı olarak info stantlar, masalar, sergiler açmak vs. ek bir güç ve atılım sağlar.

Güç Kaynakları

Çalışmanın en büyük güç kaynağı insandır.
Sosyal medya ve gerçek çalışmanın karşılıklı birbirini beslemesi gerekir.
1)      Sosyal medya aracılığıyla en geniş kesimlere ulaşma, çalışma ve girişim hakkında izlenebilirlik sağlamak, bu izleyen ve çalışmalara ilgi gösterenlerden çalışmalarda yer almak ve daha çok katkıda bulunmak isteyenleri e-gruba katılmaya (yani girişime) katılmaya çağırmak.
2)      Girişimin e-grubu aracılığıyla her bölgede, şehirdeki üyelerin kendi aralarında somut çalışma yapacak girişimler kurmasını sağlamak.
3)      Şehir, bölge, semtlerde kurulan girişimlerin, kendi sayfaları vs. aracılığıyla daha geniş bölge, şehir, semt ilişkileri kurmaları.

Değer Çalışma ve Girişimler

Girişimimizden başka girişimler de var.
·         HDP’nin seçim Gönüllüleri
·         10dan Sonra
·         Oyum HDP’ye
Bunların örgütlenme ve çalışmaları da birbirinden farklılık gösteriyor.
Örneğin bir HDP’li, vurgusunu HDP’nin programı ve diğer partiler karşısındaki üstünlükleri açısından yapabilir. Ama “HDP’nin programımı benimsemiyorsan da HDP’ye oy ver” demesi bu mantık içinde anlamsız ve yersiz olabilir. HDP seçim üzerinden propaganda yapmaktadır, bizim vurgumuz ise referandum karakterinedir. Bu nedenle, biz pek ala “HDP’yi benimsemiyorsan da, barışı sürdürmek, baraj gibi bir anti demokratik sınırın varlığını protesto etmek; Erdoğan’ın bir tiranlık rejimi kurma girişimlerine dur demek için HDP’ye oy ver” diyebiliriz ve demeliyiz.
Bu bizim diğer bütün grup ve çalışmalardan içerikçe farkımızdır.
Öte yandan yukarıda aktardığımız, çalışma tarzı vs. bakımından farklar var. Açıklık, yatay ilişki, herkesin herkese doğrudan ulaşabilmesi vs. gibi özellikler diğerlerinde görülmez.
Ancak bu farklılıklara rağmen bu güçler birleştirilebilirdi. Bu nedenle birleşme önerileri de yaptık.
1)      HDP’liler çalışmalarımızı anlamlı ve doğru buluyorlar. Kendilerinin yapamayacakları bir işi yaptığımızı söyleyip desteklerini belirtiyorlar. Bu nedenle, çalışmamızın ürünlerinin bir kısmını bizzat HDP’lilerin de, HDP kimliğiyle değil ama normal bir yurttaş olarak yerine ve zamanına göre kullanması mümkündür hatta gereklidir.
2)      10dan Sonra girişimi, aslında yaptığı iş bizimkine benzemekte ve fiilen birlikte çalışılabilir. Ancak bu arkadaşların çalıma tarzı farklı, yatay ilişki, doğrudan ilişki, açıklık gibi konularda bizden çok farklılar. Ancak bu arkadaşlara yaptığımız birlikte çalışma önerilerine (örneğin birkaç gün önce bizzat ben Foti Benlisoy’a Karşı Radyo Programında önerdim) sıcak bakmayıp, gelin bizim çalışmalara katılın demekle yetindiler ve bu birleşme önerisini en azından mümkün ve gerekli midir diye,  tüm kendi iç kamuoylarında dikkate alıp tartışmadılar. Elbet zorla güzellik olmaz. Bizler 10dan Sonra’nın çalışmalarına da katılırız ve aynı şekilde onları da bizim çalışmalarımıza katılmaya davet ederiz. Çalışmalarımız hakkında da onları bilgilendiririz. Özellikle somut konularda yardımlarını isteyebiliriz. Yani fiilen bu çalışmaları iç içe geçirebiliriz. Her iki çalışmanın da eksiklerini böylece bir ölçüde kapatmalarına katkıda bulunabiliriz.
3)      Oyum HDP’ye grubuna da birleşelim önerisi yapıldı. Facebook’taki bir grubuz, örgütlü bir grup değiliz. Örgütsüz ve kendiliğinden yapımızı korumak istiyoruz. Bu nedenle mümkün değildir ama bu birlikte bir iş yapılmayacağı anlamına da gelmez şeklinde bir cevap verdiler. Aynı şekilde fiilen sadece sosyal medyada var olan bu grupla da birlikte çalışılıyor ve çalışılabilir.

Bugünkü Toplantıda Yapılması Gerekenler

Bu toplantının esas ve ilk yapması gereken iş: En azından işbölümü ve görev dağılımını yapmak, şimdiye kadar belli kişilerin kendi üstlenmesiyle yürüyen işleri somut üstlenen ve görev alanlar aracılığıyla yürütmek olarak tanımlanabilir.
1)      Öncelikle tüm işlerin uygulamadaki fiili koordinasyonunu yürütecek sürekli kontak halinde olması gereken, en az üç kişilik bir yürütme kurulu gibi bir koordinasyon organı seçmek gerekiyor.
2)      Para bulmak, bağış toplamak, kasayı ve muhasebeyi tutmak üzere yine en az üç kişilik bir mali komite seçmek gerekiyor. (Biri kasa, biri muhasip, biri de para kaynakları bulmakta yoğunlaşmış. Kasa ve Muhasebe daima ayrı olmalıdır.)
3)      Grubun çalışmalarını duyurumlarını yapacak, basınla ilişkiler kuracak, kamuoyunda tanıtacak vs. bir basın yayın grubu kurmak gerekiyor.
4)      Teknik ve basım grubu – Eğer imkân olursa, kişilerin kendi yapacaklarının dışında, grup tarafından belirlenmiş stickerleri, broşürleri vs. ucuza bastıracak, dağıtacak, kişilerin kendilerinin gerekli malzemeyi nasıl üreteceğine dair bilgilendirme ve eğitim yapacak bir grup gerekiyor
5)      Toplantıya katılanlar arasında hangi bölgelerden kimler geldiğini öğrenip İstanbul’da en az üç bölge için birer toplantı hazırlık grubu kurmak ve bunların bir hafta içinde ilk toplantılarını yapması
6)      Sosyal Medya Grubu (Sosyal medyayı efektif olarak kullanacak bir grup kurmak gerekiyor)
7)      Çeşitli Üretimlerin paylaşılması için kurulmuş grupların sorumluluğunu özel olarak üstlenecek, onları tanıtacak grupların bakımını yapacak en az birer sorumlu gerekiyor:
·         Fikrini-Önerini Paylaş – HDP’ye Oy Ver!

·         Filmini-Videonu Paylaş – HDP’ye Oy Ver! https://www.facebook.com/groups/videolarfilmler/

·         Resmini-Grafiğini Paylaş – HDP’ye Oy Ver!

·         Stencilin–Şablonunu Paylaş – HDP’ye Oy Ver!

·         Capsını-Karikatürünü Paylaş – HDP’ye Oy Ver!

·         Flyerini-Broşürünü Paylaş – HDP’ye Oy Ver!

·         Stickerini-Çıkartmanı Paylaş – HDP’ye Oy Ver

·         Meselini-Aforizmanı Paylaş – HDP’ye Oy Ver

Toplantının İşleyişi:

Toplantının ilk işi kendi kendini yönetmek için, bir moderatör ve protokol tutacak bir sekreteri belirlemek olmalıdır.
Sonra yine önerilere göre gündemi belirlemelidir.
Her gündem maddesindeki kararlar oydaşma yöntemiyle alınmalıdır.
Bu yazıyı okuyup da zamanı ve yaşadığı yer uygun olan herkesi toplantıya katılmaya davet ediyoruz.
Dostlukla
Demir Küçükaydın
Ek:

Tiranı Durdurmak, Barışı Sürdürmek, Barajı Aşmak İçin Oylar HDP’ye Girişimi

(HDP’ye Oy Ver - Barajı Yık - Diktatörü Durdur – Barışı Sürdür Girişimi)
(E-mail Grubunda yapılan oydaşmada 9 öneri arasından en az direniş puanı alarak kabul edilen metindir. 16. Nisan. 2015)

Gerekçe ve Amacı

7 Haziran bir “Seçim” Değil Referandumdur

7 Haziran hukuki ve idari olarak bir “seçim” olabilir.
Ama politik ve sosyolojik olarak bir referandumdur.
7 Haziran’da yapılacak olan, 12 Eylül Darbesinin yadigarı bu Parlamenter sistemle; onu bile mumla aratacak olan; her türlü denetim ve dengeleme mekanizması iptal edilmiş, Erdoğan’ı bir Tiran’ın gücü ve yetkileriyle donatan bir sistem arasında bir seçimdir.
İki farklı yapı ve sistem arasındaki, sadece iki alternatiften ibaret seçimler, seçim değil, referandumdur.
Seçimlerle var olan yapı içindeki dengeler; meclis bileşimleri; hükümetler değişir; referandumlarla yapılar, sistemler.
Erdoğan’ın “Türk tipi başkanlık sistemi” adıyla vaftiz etmeye çalıştığı yapı, bir Tiranlıktan başka bir şey değildir.
Yani 7 Haziran, Erdoğan’ın tiranlığı ile bugünkü parlamenter sistem arasında bir referandumdur.
Bu referandumun sonucunu, HDP’nin alacağı oylar belirleyecektir.
Çünkü MHP ve CHP’nin yüzde bir veya iki artışları onların çıkaracağı çıkaracağı vekillerde dişe dokunur bir yükselişi ve Erdoğan’ın tiranlığını engelleyebilecek bir niceliği sağlamaz.
Ama HDP’nin yüzde bir veya iki artışla yüzde onu geçmesi, Erdoğan’ın tiranlık hayallerinin sonu demektir.
O halde, Erdoğan’ın Tiranlığına karşı olanların, Tiranlığın kurulmasını engellemek için, HDP’li olmasalar bile HDP’ye oy vermeleri biricik garantili ve emin yoldur.
İşte bu basit gerçekten hareketle, HDP’ye Oy Ver, Tiranlığa Yol Verme Girişimi’ni kurduk.
Bu girişimde yer almak için HDP’yi benimsemek gerekmiyor.
Tiranlığa karşı olmak yeter.
Tiranlığa karşı olmak, barışı sürdürmek, barajı yıkmaktır aynı zamanda. 
Erdoğan’ın tiranlığı, Savaş’ın yeniden başlaması demektir.
Erdoğan’ın tiranlığı, yasaların Tiranın keyfine göre çiğnenmesi; zaten kırpılmış haklar bir yana, hukukun bile ilgası demektir.
Durum çok kritiktir.
Ve küçük bir oy oranı bile milyonlarca insanın kadereni etkileyecektir.
Bu nedenle tüm gücümüzle 7 Haziran’da Tirana ve Tiranlığa Hayır demek için çalışmamız; bu kritik gerçeği açıklamak için tüm gücümüzü birleştirmemiz gerekiyor.
Girişime sen de katıl.
Tiranı Durdurmak, Barışı Sürdürmek, Barajı Aşmak İçin
Oylar HDP’ye Girişimi

Toplantı Yeri ve Saati:

17 Nisan 2015 Cuma, saat: 17.00
Feridiye Caddesinde, No:31 Taksim
Hiç yorum yok: