17 Ekim 2016 Pazartesi

Görsel Sunumlarda Yeni Dönem ve İçerik Planlaması Hakkında(Bu sunum esas olarak videoya kaydedildi ve Youtube'da yayınlandı. buradan izleyebilirsiniz.Ama aynı zamanda ses dosyası olarak indirilebilir. (Burada) Bir wlan olan yerde akıllı telefonunuza indirip yürürken, otobüs veya trende, mutfakta yemek yaparken, veya uyuma zorluğu çektiğinizde uyuyabilmek için :) dinleyebilirsiniz. Aşağıda ayrıca sunum için aldığımız notlar da bulunuyor. Okumayı tercih edecekler veya ayrıca notlara bakmak isteyenler aşağıda onları da okuyabilir).

Epey önce görsel sunumlara başladık ve sadece üç yayın yapabildik
·        21 Nisan – “Sözlü , yazılı ve Görsel Kültür”
·        13 Mayıs – “Doğa Boşluk Sevmez mi?”
·        21 Mayısta da “Hayaller ve Gerçekler”i kaydetmişiz (bunu birkaç gün önce yayınladık)
Neredeyse beş ay geçti.
Arada teorik çalışmalara yöneldik.
Ama, Türkiye’de herşey böylesine freni patlamış kamyon gibi felakete giderken ne mümkün uzun vadeli ve teorik çalışmalara yönelmek.
Bu nedenle yine yazmaya, sözlü ve vizüel (görsel) biçimlerde elimizden geleni yapmaya çalışalım.
Sanki dinleyen varmış gibi.
Yok, ama elimizden başka bir şey de gelmiyor. Eskiler ne demiş, “İyilik yap denize at balik bilmezse halik bilir”, veya bir Ermeni ustanın dediği gibi. “Emek zayi olmaz”.
Böyle olduğunu umalım. Çırpınmaya, debelenmeye devam edelim.
*
Bu yayının bir de alt başlığı var. Politikam bilimseldir; Bilimim Politik; Ahlakım politiktir, Politikam Ahlaki; Bilimim Ahlakidir Ahlakım Bilimsel.
Elbette bizim esas vurgumuz, politikamızın bilimsel; Bilimimizin de politik olması yönündedir. Böyle olduğunda zaten ahlaki de olur.
Bilim demek kavramlar demektir; bu nedenle biz aslında günlük politikaya ilişkin bir şeyler söylerken aynı zamanda, bilimsel kavramların kullanımı ve açıklamasına ilişkin konuşmuş olacağız.
Tabii bu arada epeyce düşündüm. Nasıl bir yayın çizgisi izlenmeli; ne yapmalı?
*
Yeni dönemde, birkaç şeritte birden veya birkaç başlık altında paralel gitmeyi deneyeceğim. Bunlar elbette birbirinden tamamen kopuk değildir. Birçok durumda konular çakışır.
Bu dört başlığı söyle düşünüyorum:
1.      Politika
2.      Sosyoloji (Marksizm)
3.      Doğa Bilimleri
4.      Bizzat bu yayınının kendisi hakkında.
Şimdi bu başlıkları ve onları hangi alt başlıklar altında ele almak istediğimi kısaca özetleyeyim.
Bunu bir bakıma bir kitabın “içindekiler” bölümü gibi düşünmeli.
Tabii kitap henüz yazılmadı. Yazılış esnasında bu içindekiler elbette değişmelidir.
·        POLITIKA
(Politika’yı da üç belli başlı başlık altında sürdürmeyi düşünüyorum. Bunlar, a) Aktüel bazı gelişmelerin sıcağı sıcağına yorumları
b) Program, Strateji, Taktik ve Örgüt sorunları
c) Gelen soru ve eleştiriler)
o   Önemli politik gelişmelerin sıcağı sıcağına yorumları ve açıklamaları
(Elbette neyin önemli neyin önemsiz olduğu en önemli konudur. Bazen ve çoğu durumda aslında en önemsiz konular, çok insan onlarla ilgilendiği için önemli olur, tersinden en önemli konular önemsiz gibi görünür. Aslında en önemli mücadele neyin önemli neyin önemsiz olduğundadır.
Elbette kendi programımıza bağlı olarak bizim önemlilerimiz farklıdır, ama önemli görülenler karşısında onları önemli görmesek de bir duruş sergilemek, onları açıklamak da yine bizim önemli gördüğümüz sorunlar açısından gerekli bir iştir.
Burada bir vesileyle paylaşımlar vs. hakkında bir not düşelim. Egemen basının öne çıkardığı konular hakkında sürekli bir şeyler yazmak, söylemek, aslında o gündeme hizmet etmek anlamına da gelmektedir. Bununla bir mücadele de gerekir.)
o   Program, Strateji, Taktik ve Örgüt Sorunları
(Demokratlar ve/veya Sosyalistler ve onların mücadelesinin Sorunları. Bu da şu alt başlıklar altında ele alınabilir ve alınmalıdır.)
§  Programatik Sorunlar
·        Demokrasi Nedir?
·        Ulus ve Ulusçuluk Nedir?
·        Din Nedir?
·        Demokratik cumhuriyet Nedir ve Sosyalistler Tarafından niçin savunulmalıdır?
§  Stratejik Sorunlar
(Güçler (sosyolojik olarak, politik olarak), güçlerin çıkarları; karakterleri ve eğilimleri; hangi güçlere dayanılabilir ve dayanılmalı; hangileri tarafsızlaştırılmalı; hangilerinin desteği alınabilir?)
·        Örneğin Erdoğan Nasıl Yenilebilir?
§  Taktikler, mücadele biçimleri
(Örneğin her gün protestolar mı yapmalı? Nasıl mücadele biçimleri uygulanmalı, diktatörlük altında neler yapılabilir? Tarihsel deneyler.)
§  Örgüt ve örgütlenme sorunları
·        Örgüt yapıları (Bireysel Üyelik)
·        Karar mekanizmaları, işleyiş (sistemli Oydaşma)
·        İnternet (Global Köy, Liquid Feedback)
·        Diyarşi (İkili İktidar) 
·        Geleceğin toplumunun tohumları 
o   Gelen Eleştiri ve Sorulara Cevaplar

·        SOSYOLOJI (MARKSIZM)
(Marksizmin neden bilinmesi gerektiği teori ve politika ilişkisi kısaca açıklanmalı)
o   Marksizm Nedir?
(Marksizmin ne olduğunun, marksizmin nasıl tanımlandığının önemi ve sınıf mücadelesindeki yeri, Marksizmin marksizmi nasıl tanımladığı)
o   En temel kavramlar
(Bilimlerin bir takım en temel kavramları vardır. Örneğin fizikte, uzay, zaman, ağırlık, kütle, parçacık, dalga vs.. Biyolojide tür, seleksiyon, konvergenz, anatomi, fizyoloji, popülasyon, niş vs. toplum biliminin en temel kavramları neler? Normatif kavramlar ve sosyolojik kavramlar farkı. Toplum, Altyapı, Üstyapı, Din, Hukuk, sanat, Politika, Parti)
o   Günlük politikanın kavramlarının Marksist açıklanması
(Örneğin ötekileştirmek, kültür, çok kültürlülük, milliyetçilik vs. gibi kavramlar.)
o   Yeni Sosyolojik Olgular
(bilim olgulara dayanmalı, toplum sürekli değiştiğinden, yeni sosyolojik olgular da ortaya çıkar. Bunların görülmesi, anlamlarını açıklama, sonuçlarını değerlendirme, bunlardan mücadelede yararlanmanın yollarını arama. Örneğin “Big data” diye yeni bir fenomen var. Ya da yeni olmadığını düşündüğümüz olguların yeni olan niteliğini görme ve kavrama.)
o   Tarihsel Olgular hakkında yeni bilgiler
(Sadece yeni olgular ortaya çıkmış, artık var olmuş oylanlar hakkındaki bilgilerimiz de sürekli değişir. Bunun ele alırız. Diyelim ki, geçenlerde Japonya’da Roma parası bulundu. Bu eski bildiklerimize yeni ne getirir? Olayları açıkladığımız teoride bir yeniliğe yol açar mı?)
o   Marksizm Nasıl Öğrenilebilir? Nasıl iyi bir devrimci veya demokrat olunabilir?
(Birçok arkadaş bizden kitap listesi önerisi bekliyor. Bu bağlamda nasıl öğrenilemeyeceğine ilişkin örnekleri ele almalı. Ayrıca Marksist eğitim için, görsel yazılı malzemenin oluşturulması (Kitapların taranması) ve ulaşılması gibi konular (E-kitap okuyucular vs.) ele alınmalı.)

·        DOĞA BILIMLERI
(Dikkat doğa bilimleriyle ilgili, onları açıklayan veya onlardaki son gelişmeleri ele alan en küçük bir program bile yok. Doğa bilimleri pozitivistlerin, dolayısıyla ulusalcıların tekelinde. Bu tekeli kırmak için böyle bir bölüm. Hem doğa bilimlerini açıklayan, hem de son gelişmeleri ele alan bir seri yapmaya da çalışalım.)
o   Genel olarak doğa bilimlerinin son durumuna ilişkin genel bir bilgilendirme
(Örneğin fizik biliminin şimdi dünyayı görüşü en son olarak ne alemde, Biyolojide ne alemde? Ne gibi sorunlara kafa yoruyorlar?)
o   Doğa bilimlerindeki yeni ve önemli gelişmeler
(Yeni gelişmeler neler? Örneğin gravitasyon dalgalarının bulunuşu, eksoplanetler, paleantolojinin bulguları. Paleo antropoloji. Doğal felaketlerin evrimdeki etkileri.)
o   Teknik yenilikler veya ilginç ve önemli olaylar
(diyelim ki Çin’in quantum deneyi, Quantum bilgisayar, Kuyruklu yıldıza ulaşma, Nobel ödülleri, şeni keşifler vs. gibi konuları ele alırız.)

·        KENDIMIZ HAKKINDA

(Tabii bu genel hatlarıyla bir taslak. Zaman içinde bunda sürekli değişmeler ve düzeltmeler yapmak gerekir. Bunlar öznel nedenler olabilir. Nesnel nedenler olabilir, çıkardığımız sonuçlar olabilir. Bu konularda bilgilendirmek için., İşte bu program da kendimiz hakkındaki bir yayın kategorisine girer.)

Hiç yorum yok: